Erve Welpelo

In 1999 werd de boerderij Welpelo afgebroken om een nieuw huis te bouwen. Omdat erve Welpelo een rijke geschiedenis heeft, heeft het Overlegorgaan Overdinkel (voorloper van de Dorpsraad) hieraan aandacht besteed door een historisch overzicht te maken in de vorm

Inslag

Klik op de foto en u kunt het tijdschrift ‘Inslag’ lezen dat in 1984 verscheen meet als thema: Overdinkel. Vele inwoners werden geïnterviewd en hun verhalen werden gepubliceerd. Het gaf een portret van een Twents dorp aan de grens. Ook