per 13-9-2017

 Hans Fij voorzitter
Jacqueline Velders secretaris
Frank Hengelman penningmeester
Riet Westerbaan notulist
Petra Assink-Jasink bestuurslid
Carll Sijpkes bestuurslid
Mieke Bouwhuis (Stichting Fundament) adviseur
Herman Spanjer (wijkagent) adviseur