Einde Hart voor Overdinkel

Met het realiseren van het dorpsplein is een einde gekomen aan het project ‘Hart voor Overdinkel’. In ongeveer tien jaar tijd heeft Overdinkel een metamorfose ondergaan. Nieuwe huizen, straten heringericht, een zorgcentrum, een Kulturhus, een dorpsplein. Een echte facelift voor

Uitslag enquête zonnepark

Uitslag enquête zonnepark Overdinkel Zoals U wellicht zult weten heeft de Dorpsraad Overdinkel een enquête in Overdinkel gehouden waarbij aan de inwoners de vraag voorgelegd is of men voor of tegen de aanleg van een Zonnepark op de voorgenomen locatie Strootsweg